Sandbox er et 10 ugers e-kursus i karriereafklaring målrettet dig på en videregående uddannelse. I løbet af seks moduler styrker du din viden om dig selv og får styr på jobsøgningen. Mere end 1750 studerende på Aarhus Universitet og DMJX har allerede deltaget.

Målet er at skabe personlig og faglig afklaring for at styrke din handlekraft til at kunne handle på egne karrieremæssige muligheder og bringe dig selv i job, når du dimitterer fra din uddannelse.

Kurset består af 6 moduler:

Modul 1 - hvem er du?

På modul 1 arbejder du med en afklaring af dine præferencer og personlige værdier med afsæt i en personprofil.

Modul 2 - hvad kan du?

På modul 2 arbejder du med en afklaring af dine kompetencer ved at undersøge egne og andres billede af, hvad der er dine primære kompetencer.

Modul 3 - hvad vil du?

På modul 3 arbejder du med, hvad du vil gå efter i dit arbejdsliv. Du udarbejder dit personlige dreamboard og vælger mindst et mål, som du vil satse på.

Modul 4 - vil du det?

På modul 4 arbejder du med at undersøge din forpligtelse i forhold til at committe dig selv til at gå efter de muligheder, du fik øje på i modul 3.

Modul 5 - hvad gør du?

På modul 5 arbejder du med, hvad du konkret kan gøre for at kvalificere din evne til at bringe dig selv i spil karrieremæssigt.

Modul 6 - hvad får du?

På modul 6 deltager du i et live webinar, hvor to af dine medkursister på Sandbox bliver coachet med henblik på at skabe overblik over din situation og næste bedste skridt.

I perioden 2018 – 2024 har 1300 studerende fra AU og DMJX deltaget på Sandbox

NAT & TECH

BSS

ARTS

HEALTH

DMJX

NAT & TECH

Sandbox har været en fantastisk hjælp til at gå fra studerende til jobsøgende. Martabolette er dygtig til at skabe gode rammer for at arbejde med sig selv og sætte ord på sine kompetencer og mål. Samtidig har hun været en fremragende sparringspartner til den konkrete jobsøgning, både under forløbet og efter.

Tobias Mygind
Cand.polyt. i bioteknologi, NatTech, Aarhus Universitet Developmental Scientist, Novo Nordisk
BSS

At være med i Sandbox har givet mig klarhed over, hvad jeg drømmer om, og hvordan jeg når i mål med dette. Jeg er blevet langt mere bevidst om, dels hvad jeg er god til - og hvad jeg bør fokusere på i et job. Det har bidraget til, at jeg har gået målrettet efter det, jeg gerne har villet.

Anna Lyngsø Pedersen
Masters degree, Innovation Management and Business Development, BSS, Aarhus University Management Consultant at Salling Midtjylland
ARTS

Sandbox og Martabolette "tog mig i hånden" og gjorde det afsluttende kapitel som studerende mere let og overskuelig. Jeg fik nogle konkrete værktøjer til, hvordan jeg kan gå til arbejdsmarkedet, og ikke mindst, hvad jeg kan og vil. På den måde virker det hele ikke nær så uoverskueligt at skulle ud til “på den anden side”.

Sarah Østergaard
Cand.pæd. i pædagogisk psykologi, Arts, Aarhus Universitet, Pædagogisk Psykologisk Uddannelsesrådgiver hos Aarhus Universitet
HEALTH

På Sandbox lærte jeg at konkretisere mine drømme og bringe mine kompetencer i spil. Det er stærkt medvirkende til, at jeg i dag har et job, som er det helt rigtige match.

Frederik Hjorth Bergen
Cand.scient.san.publ., Health, Aarhus Universitet Business intelligence udvikler, Region Midtjylland
DMJX

Før Sandbox tænkte jeg det hele meget firkantet i forhold til karriere og at søge job, men forløbet åbnede op for helt nye ting, jeg slet ikke anede, var så vigtige for mig. Den gode sparring med Martabolette og de andre deltagere i samme båd betød, at jeg under jobsøgning og til en samtale klart og tydeligt kunne beskrive, hvem jeg er, og hvad jeg kan bidrage med – både fagligt og personligt. Og faktisk fik jeg det job, jeg søgte under forløbet.

Ida Tophøj Buur
Journalist, DMJX Journalist, Ritzaus Bureau

Se hvor dimittenderne kommer i job

NAT & TECH
BSS
ARTS
HEALTH
DMJX
Back To Top

Dette får du ved at deltage på Sandbox
(+ meget mere...)

Afklaring:
Adgang til 6 moduler med viden, cases og øvelser, der guider dig til en personlig og faglig afklaring af, hvad du skal gå efter, når du er færdig med din uddannelse samt, hvordan du gør det.
Læringsrum:
Adgang til lukket facebook-gruppe med ligesindede som et fælles, fortroligt læringsrum.
Inspiration og viden:
Adgang til cases, eksempler på ansøgningsmateriale, videoer samt værktøjer, der giver inspiration og idéer til, hvordan du søger job og kommer i spil. Du har adgang til sitet efter, at kurset er afsluttet.
Sparring:
Løbende personlig feedback på dine svar på øvelser med afsæt i de 6 moduler.
Personprofil:
Du modtager en personprofil fra E-stimate.dk med videotolkning, der giver viden om præferencer og personlige kompetencer, som viser, hvad der driver dig og er vigtigt i dit arbejdsliv.
Webinarer:
Livecoaching af deltagere fra holdet, der giver konkrete idéer til, hvordan du udarbejder dit ansøgningsmateriale, og bringer dig selv i spil til jobbet.
Personlig coaching:
30 minutters personlig coaching på zoom med udarbejdelse af en personlig handlingsplan på, hvordan du kommer i spil i et job, når du er færdig med din uddannelse.
Netværk:
Adgang til netværk af virksomheder og organisationer samt alumni, der kan åbne døre til at undersøge muligheder for job.
Makker:
Du får en frivillig makker, du kan sparre med undervejs i forløbet.