Vi nægter ofte at acceptere en idé, udelukkende fordi det tonefald, hvormed den udtrykkes, ikke tiltaler os.


Nietzsche

10 gode råd til dimittender


1

Hvordan finder du ud af, hvad du skal gå efter?

Når du skal finde ud af, hvad du skal gå efter, er det vigtigt, at du går efter jobmuligheder, som du oprigtig har lyst til. Der er ingen, der får et job, blot fordi de gerne vil have det. Organisationer ansætter personer, der brænder for noget – og som er optaget af noget. Derfor kan du hente viden fra dit studie i form af det, du har været særligt drevet og optaget af på studiet. Fx kan du i dine projekter og måske særligt specialet få øje på det felt, du har været engageret i. Det vil virksomheder gerne vide noget om, fordi du i princippet kommer med den nyeste viden. Derfor skal du gå efter det, du har energi på og en ægte interesse i at arbejde med.
2

Hvad har betydning for, hvad du skal gå efter?

Det, som du virkelig er god til og lykkes med i dit liv, er også retningsgivende for, hvad du kan gå efter. For hvis du kan lykkes med disse ting på et felt af dit liv, vil du også kunne lykkes med det på et andet felt. Derfor kan du, ved at være nysgerrig på, hvornår du lykkes med ting – og hvad du lykkes med, kunne overføre denne viden til, hvad du kan gå efter, når du skal undersøge muligheder for job. Det er min erfaring, at det er dine personlige præferencer og kompetencer, der er afgørende for, hvor du skal søge job, fordi disse afgør, hvordan du bruger din faglighed.

3

Hvad er vigtigt at være opmærksom på, inden du søger job?

Inden, du helt konkret søger et job, er det en rigtig god idé at finde ud af noget mere om jobbet og måske også virksomheden. Derfor opfordrer jeg alle til at ringe på de jobs, de søger. Fordi der altid vil være viden, du ikke kan læse ud af opslaget. Du kan måske tænke, at det står i opslaget, men ring alligevel og stil spørgsmål som ”Hvad lægger I særlig vægt på”, ”Hvilken profil går I efter”, ”Hvad er særligt vigtigt for at lykkes i jobbet” og ”Hvilke arbejdsopgaver og ansvarsområder er det væsentligste”. Svarene på disse spørgsmål vil åbne feltet og give dig viden om, hvad der er afgørende i jobbet, og dermed hvad de lægger vægt på. Herved vil du lettere kunne skrive dig ind i jobbet.
4

Hvordan søger du job?

Du skal ikke søge alt i hele verden, for i princippet skal du jo kun have et job. Derfor er det vigtigt, at du orienterer dig både om de opslåede stillinger – men også om, hvor du fx godt kunne tænke dig at arbejde, fordi du så vil kunne undersøge mulighederne her. Du kan fx vælge en, to eller tre opslag ud – og måske koble det med et eller flere uopfordrede, som omfatter det eller de steder, hvor du rigtig gerne vil arbejde. Du har en langt større chance for at komme i spil i et job, hvor du virkelig er motiveret. Det er som udgangspunkt også lettere at handle på noget, som du virkelig har lyst til at arbejde med.

5

Hvad skal du have med i dit ansøgningsmateriale?

I dit ansøgningsmateriale er det vigtigt, at du har fokus på det, der er relevant for modtageren. Du skal dermed fokusere på, hvad du kan bidrage med – og hvordan du vil kunne være med til at skabe værdi ind i organisationen i kraft af din uddannelse og din erfaring. Organisationer kalder de kandidater til samtale, der i ansøgningen og cv´et har formået at synliggøre, hvordan de vil være i stand til at varetage jobbet og håndtere de pågældende arbejdsopgaver.
Derudover er det vigtigt at medtage statements eller uddrag fra dine anbefalinger i cv´et, fordi det viser essensen af, hvordan andre oplever dig. Og det har betydning, fordi det styrker dig som potentiel kandidat.
6

Hvordan får du synliggjort, hvordan du kan skabe værdi med din viden?

Du kan synliggøre, hvordan du kan skabe værdi med din viden fra din uddannelse og den erfaring, som du i øvrigt måtte have, ved at skrive i ansøgningen, hvad du vil gøre i jobbet, hvad du vil lægge vægt på, hvad der vil være afgørende for at lykkes i jobbet, hvad du vil fokusere på, osv. Her kan du fx referere til, hvad du ellers har arbejdet med både på studiet og i evt. studiejobs eller fra dit tidligere arbejdsliv. At skabe værdi handler om, hvad du vil gøre og hvordan for organisationen.

7

Hvad vil det sige at synliggøre min viden og skabe værdi med den?

Som dimittend kan du måske tro, at du slet ikke har de samme muligheder, som alle dem med masser af erfaring inden for det fag og område, du har uddannet dig til. Husk på, at det har du, og at du kommer med den nyeste viden inden for dit område. Denne viden kan du synliggøre ved fx at skrive et uddrag af dit speciale eller andre projekter evt. erfaring fra studiejobs ind i dit cv som cases. De mennesker, der modtager dit ansøgningsmateriale, er ikke tankelæsere. Derfor er det afgørende, at du særligt i dit cv uddyber, hvad du har arbejdet med og været engageret i under de respektive uddannelser og erhvervserfaring. Derfor kan du med fordel også skrive cases ind med afsæt i fx speciale, projekter, og tilsvarende for netop at synliggøre erfaring, selvom det måske ikke udspringer af et arbejdsforhold. Det vigtigste er ikke konteksten, du har arbejdet med tingene, men den viden og erfaring du har fået. Derfor kan du enten gøre det via cases, som portfolios og eksempler, der konkret viser, hvad du har arbejdet med tilsvarende det, du skal gøre i jobbet.
8

Hvilke metoder kan du bruge for at synliggøre din viden som nyuddannet?

Som nyuddannet har du givetvis ikke mange års erfaring med det, du skal ud og i gang med. Derimod kan det jo sagtens være således, at du finder et job, som du virkelig ønsker at søge og få – men hvor der fx står i opslaget, at de lægger vægt på eller kræver x antal års erhvervserfaring. Hvis du ikke lige konkret har dette, kan du med fordel udarbejde produkter og materialer, der synliggør din viden alligevel. Det kan du gøre ved at udarbejde et idékatalog, et produkt, en projektplan eller andet materiale, hvor du viser, hvad du kan – og hvordan du vil gribe opgaverne an.

9

Hvornår skal du gå i gang med at søge job?

Når du går i gang med jobsøgningen, er det ikke sikkert, at du er færdig med studiet. Det er godt at begynde i god tid, og det er min erfaring, at du sagtens kan søge jobs med ansættelsesstart før, at du er færdig med din uddannelse. Det skal selvfølgelig hænge sammen med de ting, du i øvrigt har gang i, som jo kan være speciale, studiejob, familie, osv. Det at søge job skal gerne vil en interessant og inspirerende proces, hvor du ikke blot søger jobs – men også sørger for at have gang i andre gode ting i dit liv. Derfor skal du huske at få din søvn, dyrke motion, se venner og familie som aktiviteter, der også har betydning for dit velbefindende.
10

Hvad kan du ellers gøre?

Du kommer i job i kraft af, hvem du er, hvad du kan og vil – og givet dem, du kender. Men du bliver kun valgt, hvis du er synlig. Derfor er det en vigtig del af jobsøgningsprocessen, at du begynder at tale med dit netværk – venner, bekendte, familie, studiekammerater, vejledere, osv. – om, hvad du gerne vil. Et netværk bliver først aktivt, når du bruger det. De fleste mennesker vil rigtig gerne hjælpe, og langt størsteparten af alle jobs bliver besat gennem netværk og aldrig slået op. Derudover er det vigtigt, at du ikke bare tænker, at du skal søge job – nej, du skal undersøge jobmuligheder ved at kontakte organisationen og stille nysgerrige, undersøgende spørgsmål, hvorved du også selv mærker efter, om det er værd og muligt at gå efter at søge job et givet sted.

  • Vær tro mod dig selv og gå efter et job, som du virkelig har lyst til og er interesseret i. Så har du et langt bedre udgangspunkt for også at komme i spil til det.

  • Undersøg altid et jobopslag inden, at du søger. Ved at kontakte organisationen enten via mail eller mobil, vil du have mulighed for at få viden om, hvad de går efter og lægger vægt på i jobbet. Det kvalificerer dit ansøgningsmateriale.

  • Vær åben overfor at søg uopfordret, hvis der fx er en virksomhed eller organisation, som du altid har drømt om at arbejde i. Undersøg det. Du ved ikke, om det er muligt før, at du har prøvet det.

  • Husk at du kommer med den nyeste viden på området. Derfor vil du også kunne gøre dig gældende til jobs, der kræver erfaring, fordi du vil have viden og erfaring i kraft af din uddannelse.

  • Tag det med i dit ansøgningsmateriale, der er relevant for jobbet og modtageren – også selvom det måske ikke er relevant for dig.

  • Enhver arbejdsgiver er optaget af, hvordan du kan bidrage og være med til at gøre en forskel i deres organisation. Dette kan du synliggøre i form af cases, eksempler, uddrag af projekter og dit speciale eller ved at udarbejde konkrete materialer som fx et idékatalog.

  • Uddyb dine kompetencer og de arbejdsopgaver, du har haft – også under studiet, i dit cv, mens du i din ansøgning fokuserer på tre afsnit: (1) Hvorfor søger du jobbet, (2) Hvad kan du bidrage med – og hvordan vil du skabe værdi, og (3) Hvem er du som person.

  • Brug dit netværk og sig det højt, hvad du drømmer om og ønsker at arbejde med. Når du begynder at fortælle andre om, hvad du gerne vil, aktiverer du dit netværk og bringer dig selv i spil. Ingen bliver valgt, hvis ikke de er synlige.

  • Bring dig selv i spil. Det er helt afgørende, at du kommer på banen. Spørg personer i dit netværk, om de kender personer i den og den organisation – eller ring til en virksomhed og spørg, om de modtager uopfordrede ansøgninger eller hvem der varetager rekrutteringen.

  • Jobsøgning handler om at undersøge muligheder. Men du skal også gøre andre ting, når du søger job, fordi det er vigtigt at have den gode energi og være motiveret. Derfor kan du indlægge perioder med sport, træning, familiebesøg, tid til venner, studie, osv.