• slide

Modul 1


Hvem er du?
På det første modul arbejder du med det, der styrer dine handlinger og adfærd. Det er essentielt at have en bevidsthed om dine værdier – og finde frem til, hvad der er afgørende for dig i dit liv. For det, der er vigtigt for os, er også der, hvor vi har vores energi. Og det vi har energi på, afspejler der, hvor vores handlekraft og evne til at gå ud i verden er størst. Det er her, du finder ud af, hvad der er dine præferencer for at handle – og hvordan du bedst går ud i verden og bringer dig selv i spil. Det gør vi via en personprofil fra E-stimate Interpersonel, som du får et link til at udfylde og modtager rapporten pr. mail.

  • slide

Modul 2


Hvad kan du?
På andet modul arbejder vi med at finde ind til kernen af dine talenter. Det er de talenter, der er naturlige for dig, som driver dig – og som du ikke kan lade være med at bringe i spil. For det er også oftest her, at vores kilde til at kunne realisere vores potentiale ligger. På første modul fik du indsigt i din personlighed – mens vi på andet modul vil se på, hvordan du bringer disse i spil i et fagligt felt. For uanset om vi har samme baggrund, uddannelse, erfaring, osv., så er det, der adskiller os, den tilgang og måde vi gør tingene på. Når du kender din tilgang, vil du også kunne udvikle og skabe noget, der er ganske unikt.

  • slide

Modul 3


Hvad vil du?
På tredje modul arbejder vi med at finde retningen i dit arbejdsliv med afsæt i, hvem du er og hvad du kan. Retningen er der, hvor du skal undersøge dine muligheder og kvalificere disse med henblik på at kunne vælge og undersøge hvilke, du skal fokusere på og sætte handling bag. Vores retning i livet afspejler vores visioner – altså det, vi virkelig drømmer om og brænder for. Når vi går efter vores drømme, vil energien og lysten til at kunne handle på dem også være langt større.

  • slide

Modul 4


Vil du det?
På fjerde modul skal du til at forpligte dig selv til også at ville realisere dit potentiale – og finder ind til, hvad der ligger bag det at kunne handle på tingene. Du arbejder med de små skridts lov, afprøver og undersøger dine muligheder for at blive klogere og for at kvalificere dit indre drive og commitment til også at gå efter tingene. Det sker med afsæt i et live webinar, hvor jeg coacher en deltager live i forhold til udarbejdelse af dit motivationskort.

  • slide

Modul 5


Hvad gør du?
På femte modul begynder du at kunne få øje på dine næste bedste skridt – og afprøver i større stil, hvordan du kan handle på dine egne muligheder. Du kortlægger vejen og får øje på, hvilken retning du skal gå – og hvad det er, der åbner dine døre. Der er fokus på drivkraften i handlingen med afsæt i den energi, som giver dig mod og lyst til også at sætte handling bag dine drømme. Du arbejder konkrete materialer med inspiration fra det arbejde, du allerede har gjort, ligesom du præsenteres for eksempler, idéer og forslag til, hvordan du også kan gøre og tænke. Det sker med afsæt i et live webinar, hvor jeg coacher en deltager live i forhold til udarbejdelse af konkrete relevante materialer.

  • slide

Modul 6


Hvad får du?
På sjette modul arbejder du med, hvad du får ved at igangsætte konkrete handlinger, hvor du bringer dig selv i spil. Modulet foregår som et webinar, hvor en deltager fra holdet bliver live coachet netop med henblik på, at du kan se, hvordan du med afsæt i den nye viden, du har om dig selv, kan bringe dig selv i spil til jobbet.

  • slide

Coaching


Som afslutning kan du tilmelde dig 30 minutters coaching med mig på Aarhus Universitet. Vi arbejder med essensen af din nye viden om, hvem du er, hvad du kan og vil – og lægger en plan for, hvordan du kommer i spil til et job, der er attraktivt og interessant for dig.

Coaching er en potentielt risikofyldt samtale, hvor vi ikke ved, hvor vi kommer hen i samtalen, og hvad der kommer ud af den. Det er netop forudsætningen for, at du kan opnå afklaring, nye viden og indsigt, der gør dig i stand til at handle på dine muligheder. Derfor skal du som sådan ikke forberede dig til coachingen, men kan medbringe cv, ansøgninger, jobopslag og andre materialer, som du gerne vil have respons på

  • slide

Event


Kom i spil
Vi holder altid et afsluttende event, hvor du har mulighed for at møde de andre på Sandbox samt at få viden om, hvad du skal lægge vægt på i din jobsøgning - både generelt og ved brug af værktøjer som fx virksomhedssøgning på bisnote og via brug af LinkedIn som et socialt medie.