Som kommende dimittend kan du være i tvivl om, hvad du gerne vil og kan bruge din uddannelse til. Lad dig inspirere af nedenstående 10 gode råd.

1. Hvordan finder du ud af, hvad du skal gå efter?

Når du skal finde ud af, hvad du skal gå efter, er det vigtigt, at du går efter jobmuligheder, som du oprigtig har lyst til. Der er ingen, der får et job, blot fordi de gerne vil have det. Organisationer ansætter personer, der brænder for noget – og som er optaget af noget. Derfor kan du hente viden fra dit studie i form af det, du har været særligt drevet og optaget af på studiet. Fx kan du i dine projekter og måske særligt specialet få øje på det felt, du har været engageret i. Det vil virksomheder gerne vide noget om, fordi du i princippet kommer med den nyeste viden. Derfor skal du gå efter det, du har energi på og en ægte interesse i at arbejde med.

2. Hvad har betydning for, hvad du skal gå efter?

Det, som du virkelig er god til og lykkes med i dit liv, er også retningsgivende for, hvad du kan gå efter. For hvis du kan lykkes med disse ting på et felt af dit liv, vil du også kunne lykkes med det på et andet felt. Derfor kan du, ved at være nysgerrig på, hvornår du lykkes med ting – og hvad du lykkes med, kunne overføre denne viden til, hvad du kan gå efter, når du skal undersøge muligheder for job. Det er min erfaring, at det er dine personlige præferencer og kompetencer, der er afgørende for, hvor du skal søge job, fordi disse afgør, hvordan du bruger din faglighed.

3. Hvad er vigtigt at være opmærksom på, inden du søger job?

Inden, du helt konkret søger et job, er det en rigtig god idé at finde ud af noget mere om jobbet og virksomheden. Derfor opfordrer jeg alle til at ringe på de jobs, de søger. Fordi der altid vil være viden, du ikke kan læse ud af opslaget. Du kan måske tænke, at det står i opslaget, men ring alligevel og stil spørgsmål som ”hvad lægger I særlig vægt på”, ”hvilken profil går I efter”, ”hvad er særligt vigtigt for at lykkes i jobbet” og ”hvilke arbejdsopgaver er de væsentligste”. Svarene på disse spørgsmål vil åbne feltet og give dig viden om, hvad der er afgørende i jobbet, og dermed hvad de lægger vægt på. Herved vil du lettere kunne skrive dig ind i jobbet.

4. Hvordan søger du job?

Du skal ikke søge alt i hele verden, for i princippet skal du kun have et job. Derfor er det vigtigt, at du orienterer dig både om de opslåede stillinger – men også om, hvor du fx godt kunne tænke dig at arbejde, fordi du så vil kunne undersøge mulighederne her. Du kan fx vælge en, to eller tre opslag ud – og måske koble det med et eller flere uopfordrede, som omfatter det eller de steder, hvor du rigtig gerne vil arbejde. Du har en langt større chance for at komme i spil i et job, hvor du virkelig er motiveret. Det er som udgangspunkt også lettere at handle på noget, som du virkelig har lyst til at arbejde med.

5. Hvad skal du have med i dit ansøgningsmateriale?

I dit ansøgningsmateriale er det vigtigt, at du har fokus på det, der er relevant for modtageren. Du skal fokusere på, hvad du kan bidrage med – og hvordan du vil kunne være med til at skabe værdi ind i organisationen i kraft af din uddannelse og din erfaring. Organisationer kalder de kandidater til samtale, der i ansøgningen og cv´et har formået at synliggøre, hvordan de vil være i stand til at varetage jobbet og håndtere de pågældende arbejdsopgaver. Det er vigtigt at medtage statements eller uddrag fra dine anbefalinger i cv´et, fordi det viser essensen af, hvordan andre oplever dig.

6. Hvordan får du synliggjort, hvordan du kan skabe værdi med din viden?

Du kan synliggøre, hvordan du kan skabe værdi med din viden fra din uddannelse og den erfaring, som du i øvrigt måtte have, ved at skrive i ansøgningen, hvad du vil gøre i jobbet, hvad du vil lægge vægt på, hvad der vil være afgørende for at lykkes i jobbet, hvad du vil fokusere på, osv. Her kan du fx referere til, hvad du ellers har arbejdet med både på studiet og i evt. studiejobs eller fra dit tidligere arbejdsliv. At skabe værdi handler om, hvad du vil gøre og hvordan for organisationen, og det er en kommunikationsopgave at få det kommunikeret i dit ansøgningsmateriale, så det er tydeligt for arbejdsgiveren, hvordan du kan løfte de arbejdsopgaver, som jobbet indebærer.

7. Hvad vil det sige at synliggøre min viden og skabe værdi med den?

Som dimittend kan du måske tro, at du slet ikke har de samme muligheder, som andre med erfaring inden for det fag og område, du har uddannet dig til. Det har du, og du kommer med den nyeste viden inden for dit område. Denne viden kan du synliggøre ved fx at skrive et uddrag af dit speciale eller andre projekter evt. erfaring fra studiejobs ind i dit cv som cases. De mennesker, der modtager dit ansøgningsmateriale, er ikke tankelæsere. Derfor er det afgørende, at du i dit cv uddyber, hvad du har arbejdet med og været engageret i under de respektive uddannelser og erhvervserfaring. Du kan skrive cases ind med afsæt i fx speciale, projekter, etc. for at synliggøre erfaring, selvom det måske ikke udspringer af et arbejdsforhold. Det vigtigste er ikke konteksten, du har arbejdet med tingene, men den viden og erfaring, du har fået.

8. Hvilke metoder kan du bruge for at synliggøre din viden som nyuddannet?

Som nyuddannet har du givetvis ikke mange års erfaring med det, du skal ud og arbejde med. Derimod kan det sagtens være således, at du finder et job, som du virkelig ønsker at søge, men kan se, at der fx står i opslaget, at de lægger vægt på eller kræver x antal års erhvervserfaring. Hvis du ikke konkret har dette, kan du med fordel udarbejde produkter og materialer, der synliggør din viden alligevel. Det kan du gøre ved at udarbejde et idékatalog, et produkt, en projektplan eller andet materiale, hvor du viser, hvad du kan – og hvordan du vil gribe opgaverne an. Det virker meget overbevisende for en arbejdsgiver og giver bud på, hvad du kan.

9. Hvornår skal du gå i gang med at søge job?

Når du går i gang med jobsøgningen, er det ikke sikkert, at du er færdig med studiet. Det er godt at begynde i god tid, og det er min erfaring, at du sagtens kan søge jobs med ansættelsesstart før, at du er færdig med din uddannelse. Det skal selvfølgelig hænge sammen med de ting, du i øvrigt har gang i, som jo kan være speciale, studiejob, familie, osv. Det at søge job skal gerne være en interessant og inspirerende proces, hvor du ikke blot søger jobs – men også sørger for at have gang i andre gode ting i dit liv. Derfor skal du huske at få din søvn, dyrke motion, se venner og familie som aktiviteter, der også har betydning for dit velbefindende.

10. Hvad kan du ellers gøre?

Du kommer i job i kraft af, hvem du er, hvad du kan og vil – og givet dem, du kender. Men du bliver kun valgt, hvis du er synlig. Derfor er det en vigtig del af jobsøgningsprocessen, at du begynder at tale med dit netværk – venner, bekendte, familie, studiekammerater, vejledere, osv. – om, hvad du gerne vil. Et netværk bliver først aktivt, når du bruger det. De fleste mennesker vil rigtig gerne hjælpe, og langt størsteparten af alle jobs bliver besat gennem netværk og aldrig slået op. Derudover er det vigtigt, at du ikke bare tænker, at du skal søge job. Du skal undersøge jobmuligheder ved at kontakte organisationen og stille nysgerrige, undersøgende spørgsmål, hvor du også selv mærker efter, om det er værd og muligt at gå efter at søge job et givet sted.

Back To Top

Dette får du ved at deltage på Sandbox
(+ meget mere...)

Afklaring:
Adgang til 6 moduler med viden, cases og øvelser, der guider dig til en personlig og faglig afklaring af, hvad du skal gå efter, når du er færdig med din uddannelse samt, hvordan du gør det.
Læringsrum:
Adgang til lukket facebook-gruppe med ligesindede som et fælles, fortroligt læringsrum.
Inspiration og viden:
Adgang til cases, eksempler på ansøgningsmateriale, videoer samt værktøjer, der giver inspiration og idéer til, hvordan du søger job og kommer i spil. Du har adgang til sitet efter, at kurset er afsluttet.
Sparring:
Løbende personlig feedback på dine svar på øvelser med afsæt i de 6 moduler.
Personprofil:
Du modtager en personprofil fra E-stimate.dk med videotolkning, der giver viden om præferencer og personlige kompetencer, som viser, hvad der driver dig og er vigtigt i dit arbejdsliv.
Webinarer:
Livecoaching af deltagere fra holdet, der giver konkrete idéer til, hvordan du udarbejder dit ansøgningsmateriale, og bringer dig selv i spil til jobbet.
Personlig coaching:
30 minutters personlig coaching på zoom med udarbejdelse af en personlig handlingsplan på, hvordan du kommer i spil i et job, når du er færdig med din uddannelse.
Netværk:
Adgang til netværk af virksomheder og organisationer samt alumni, der kan åbne døre til at undersøge muligheder for job.
Makker:
Du får en frivillig makker, du kan sparre med undervejs i forløbet.