Sandbox består af 6 moduler, der alle er gensidig afhængige af hinanden og tager afsæt i konceptet om, at du må have viden om, hvem du er, hvad du kan og gerne vil før, at du kan handle på dine muligheder med kvalitet og succes.

Modul 1

Hvem er du?

På det første modul arbejder du med det, der styrer dine handlinger og adfærd. Det er essentielt at have en bevidsthed om dine værdier – og finde frem til, hvad der er afgørende for dig i dit liv.

For det, der er vigtigt for os, er også der, hvor vi har vores energi. Og det vi har energi på, afspejler der, hvor vores handlekraft og evne til at gå ud i verden er størst.

Det er her, du finder ud af, hvad der er dine præferencer for at handle – og hvordan du bedst går ud i verden og bringer dig selv i spil. Det gør vi via en personprofil fra E-stimate Interpersonel, som du får et link til at udfylde og modtager rapporten pr. mail.

Vi arbejder med spørgsmål som:

– Hvad driver dig?
– Hvad er dine grundlæggende værdier?
– Hvad er vigtigt for dig i dit liv?

Modul 2

Hvad kan du?

På andet modul arbejder vi med at finde ind til kernen af dine talenter. Det er de talenter, der er naturlige for dig, som driver dig – og som du ikke kan lade være med at bringe i spil.

For det er også oftest her, at vores kilde til at kunne realisere vores potentiale ligger. På første modul fik du indsigt i din personlighed – mens vi på andet modul vil se på, hvordan du bringer disse i spil i et fagligt felt.

For uanset om vi har samme baggrund, uddannelse, erfaring, osv., så er det, der adskiller os, den tilgang og måde vi gør tingene på. Når du kender din tilgang, vil du også kunne udvikle og skabe noget, der er ganske unikt.

Vi arbejder med spørgsmål som:

– Hvad er du rigtig god til?
– Hvad elsker du at lave?
– Hvad er dine talenter?

Modul 3

Hvad vil du?

På tredje modul arbejder vi med at finde retningen i dit arbejdsliv med afsæt i, hvem du er og hvad du kan.

Retningen er der, hvor du skal undersøge dine muligheder og kvalificere disse med henblik på at kunne vælge og undersøge hvilke, du skal fokusere på og sætte handling bag.

Vores retning i livet afspejler vores visioner – altså det, vi virkelig drømmer om og brænder for. Når vi går efter vores drømme, vil energien og lysten til at kunne handle på dem også være langt større.

Vi arbejder med spørgsmål som:

– Hvad drømmer du om?
– Hvad brænder du for?
– Hvad vil du satse på?

Modul 4

Vil du det?

På fjerde modul skal du til at forpligte dig selv til også at ville realisere dit potentiale – og finder ind til, hvad der ligger bag det at kunne handle på tingene.

Du arbejder med de små skridts lov, afprøver og undersøger dine muligheder for at blive klogere og for at kvalificere dit indre drive og commitment til også at gå efter tingene.

Det sker med afsæt i et live webinar, hvor jeg coacher flere frivillige deltagere live i forhold til udarbejdelse af motivationskort.

Vi arbejder med spørgsmål som:

– Hvad er din største mulighed?
– Hvad er det bedste, der kan ske
– Hvor har du mest energi?

Modul 5

Hvad gør du?

På femte modul begynder du at kunne få øje på dine næste bedste skridt – og afprøver i større stil, hvordan du kan handle på dine egne muligheder.

Du kortlægger vejen og får øje på, hvilken retning du skal gå – og hvad det er, der åbner dine døre. Der er fokus på drivkraften i handlingen med afsæt i den energi, som giver dig mod og lyst til også at sætte handling bag dine drømme.

Du udarbejder konkrete materialer med inspiration fra det arbejde, du allerede har gjort, ligesom du præsenteres for eksempler, idéer og forslag til, hvordan du også kan gøre og tænke. Det sker med afsæt i et live webinar, hvor jeg coacher en deltager live i forhold til udarbejdelse af relevante materialer den.

Vi arbejder med spørgsmål som:

– Hvad er dit næste bedste skridt?
– Hvad er det mindste, du kan gøre?
– Hvad er det vigtigste, du kan gøre?

Modul 6

Hvad får du?

På sjette modul arbejder du med, hvad du får ved at igangsætte konkrete handlinger, hvor du bringer dig selv i spil.

Modulet foregår som et webinar, hvor en deltager fra holdet bliver coachet live netop med henblik på, at du kan se, hvordan du med afsæt i den nye viden, du har om dig selv, kan bringe dig selv i spil til jobbet.

Vi arbejder med spørgsmål som:

– Hvad er status lige nu?
– Hvor vil du gerne hen?
– Hvad har du allermest brug for lige nu?

Coaching

Som afslutning kan du tilmelde dig 30 minutters coaching med mig online via zoom. Dagen før coachingen får du tilsendt et link til zoom, og har mulighed for at sende materiale til mig, som jeg kigger på inden. Vi arbejder med essensen af din nye viden om, hvem du er, hvad du kan og vil – og lægger en plan for, hvordan du kommer i spil til et job, der er attraktivt og interessant for dig.

Coaching er en potentielt risikofyldt samtale, hvor vi ikke ved, hvor vi kommer hen i samtalen, og hvad der kommer ud af den. Det er netop forudsætningen for, at du kan opnå afklaring, nye viden og indsigt, der gør dig i stand til at handle på dine muligheder. Derfor skal du som sådan ikke forberede dig til coachingen, men kan medbringe cv, ansøgninger, jobopslag og andre materialer, som du gerne vil have respons på.

Event

Vi holder altid et afsluttende event online via zoom, hvor du har mulighed for at møde de andre på Sandbox samt få viden om, hvad du skal lægge vægt på i din jobsøgning – både generelt og ved brug af værktøjer som fx virksomhedssøgning på Bisnode og via brug af LinkedIn som et socialt medie.

Jeg taler også med tre ledere, der er vant til at rekruttere nyuddannede, for at høre dem om, hvad de lægger vægt på, når de ansætter. Derudover taler jeg med tre tidligere deltagere på Sandbox om deres karriereveje og valg herunder, hvad de har været afgørende for, at de er kommet i spil. De kommer med gode råd og refleksioner over, hvad der er vigtigt, når man skal gå fra studieliv til arbejdsliv.

Back To Top

Dette får du ved at deltage på Sandbox
(+ meget mere...)

Afklaring:
Adgang til 6 moduler med viden, cases og øvelser, der guider dig til en personlig og faglig afklaring af, hvad du skal gå efter, når du er færdig med din uddannelse samt, hvordan du gør det.
Læringsrum:
Adgang til lukket facebook-gruppe med ligesindede som et fælles, fortroligt læringsrum.
Inspiration og viden:
Adgang til cases, eksempler på ansøgningsmateriale, videoer samt værktøjer, der giver inspiration og idéer til, hvordan du søger job og kommer i spil. Du har adgang til sitet efter, at kurset er afsluttet.
Sparring:
Løbende personlig feedback på dine svar på øvelser med afsæt i de 6 moduler.
Personprofil:
Du modtager en personprofil fra E-stimate.dk med videotolkning, der giver viden om præferencer og personlige kompetencer, som viser, hvad der driver dig og er vigtigt i dit arbejdsliv.
Webinarer:
Livecoaching af deltagere fra holdet, der giver konkrete idéer til, hvordan du udarbejder dit ansøgningsmateriale, og bringer dig selv i spil til jobbet.
Personlig coaching:
30 minutters personlig coaching på zoom med udarbejdelse af en personlig handlingsplan på, hvordan du kommer i spil i et job, når du er færdig med din uddannelse.
Netværk:
Adgang til netværk af virksomheder og organisationer samt alumni, der kan åbne døre til at undersøge muligheder for job.
Makker:
Du får en frivillig makker, du kan sparre med undervejs i forløbet.