Det er dine personlige kompetencer, der afgør, hvordan du bringer din faglighed i spil. Derfor arbejder vi på Sandbox med, hvad der er dine personlige præferencer, hvad der driver dig – og hvad der er vigtigt for dig i dit arbejdsliv, fordi det har en afgørende betydning for, hvordan du bedst kan bruge din faglighed og uddannelse.


For mig gav Sandbox-forløbet et rigtig godt udgangspunkt til overgangen fra studiet til jobsøgningen. I forløbet havde vi både arbejdet med, hvad vi gerne ville opnå af job i fremtiden. Det hjalp til at være specifik på jobsøgningen, hvilket kan være udfordrende som akademiker, hvor man ofte skal ’skabe sin egen stilling’ og mulighederne er mange. Derudover havde jeg arbejdet med en ansøgning og mit CV, hvor Martabolette havde været en kæmpe hjælp. Jeg kan varmt anbefale Sandbox-forløbet til andre studerende

Anna Melgaard Cand.cur., Health, Aarhus Universitet

Sandbox-forløbet har med enkle og veltilrettelagte øvelser har hjulpet mig med at finde frem til, hvad jeg kan, og hvordan jeg kan handle på det til fordel for at fokusere på det, jeg ikke kan. Martabolette har gennem hele forløbet været lyttende og enormt engageret, ligesom hendes konstruktive tilgang og store netværk har været meget brugbart i forhold til at blive klogere på min karrieremæssige situation.

Mathias Schmidt Bachelor i kommunikation, DMJX

Jeg valgte at deltage i Sandbox, da jeg gerne ville blive mere bevidst omkring mine egne kompetencer og jobmæssige præferencer. Jeg ønskede med Sandbox at blive mere opmærksom på, hvordan jeg kunne bringe mig selv i spil på arbejdsmarkedet og skabe værdi for en arbejdsplads. Helt konkret har jeg gennem forløbet fået værktøjer til at målrette CV og ansøgning, samt haft kyndig sparring med Martabolette og de øvrige kursister. Sandbox har været et positivt indspark, der har givet mig entusiasme og mod på jobsøgningen.

Camilla Grubbe Cand.mag. i oplevelsesøkonomi, Arts, Aarhus Universitet

Jeg deltog i Sandbox, fordi jeg gerne ville kende mig selv bedre i forhold til karriere og job og blive bevidst, hvad jeg kommer med på en arbejdsplads. Jeg har haft en tvivl på, om det job jeg passer ind i, findes derude – og om jeg kan finde en arbejdsplads, hvor jeg passer ind. Forløbet har fjernet den tvivl og givet mig en selvtillid i forhold til, at jeg nok skal finde et sted, hvor jeg passer ind og kan skabe værdi. Det har givet mig en konkret plan og idé om, hvad jeg skal gøre, mens jeg går arbejdsløs. Det er faktisk også dette, jeg tager med fra Sandbox og som er mit største udbytte – det er overordnet den viden, jeg har fået om mig selv, hvor jeg finder min egen succes og hvad jeg sætter pris på.

Alexandra Janum Cand.mag. i Informationsvidenskab, BSS, Aarhus Universitet

Jeg valgte at deltage i Sandbox for at få en indsigt i og blive mere bevidst om, hvad jeg kan, og hvad jeg gerne vil – både jobmæssigt men også privat. Som studerende og snart nyuddannet var jeg meget i tvivl om, hvad jeg egentlig kunne, og hvor mine kompetencer lå. Processen har gjort mig mere bevidst om, hvad jeg kan, og hvad jeg vil, og hvad der er vigtigt for mig, når jeg skal have et job. Helt konkret har jeg kunnet bruge Sandbox i arbejdet med mine jobansøgninger, og hvad jeg skulle vælge at fokusere på i dem. Mit største udbytte har været, at jeg er blevet mere bevidst om, hvad jeg vil i fremtiden, og hvad der er vigtigt for mig, når jeg søger jobs. Derudover har jeg fået et større indblik i mine egne personlige kompetencer og fundet ud af, hvordan jeg skal bringe dem i spil.

Anne Sørensen Cand.mag. i Erhvervssprog på Arts, Aarhus Universitet

På Sandbox lærer du dine egne styrker at kende. Jeg har startet mit eget koncept op, som senere fik vind i sejlene, og i dag lever jeg af det. Det har åbnet så mange døre for mig at finde en indre motivation, en indre kraft, og en bevidsthed for, hvad jeg virkelig gerne vil. Det kan andre mennesker mærke, og det åbner bare døre at finde den energi. Dét har Sandbox været startskuddet til at lære mig.

Julie Krog Vistisen Cand.public. og medievidenskab på Aarhus Universitet og DMJX, Livemagasinet

Jeg deltog i Sandbox, fordi jeg ønskede et skub til at turde gøre mig konkrete tanker om, hvad jeg drømte om efter endt studie. Sandbox indeholdt også mere personlige perspektiver, og jeg havde behov for at arbejde med mig selv og mine tanker for bedre at kunne imødekomme en uvis tid efter endt studie. Sandbox har givet mig personligt indsigt, som jeg ikke havde på samme måde før. I dag ser jeg endda koblingen mellem, hvad der driver mig og hvem jeg er som person og de kvaliteter jeg har. Jeg tror endda, at Sandbox har givet mig en ro omkring, at jeg ikke skal sammenligne mig selv med andre. Hvor nogle tænker “vi skal fra A til B”, kan jeg ikke lade være med at indskyde “man kunne jo også” – og begge måder er lige gode, det afhænger bare af, hvad konteksten efterspørger. Jeg kan bruge Sandbox i min jobsøgning og har lagt idéen om, at der findes et drømmejob på hylden. Nu tror jeg i stedet for, at der findes mange drømmejobs. Så nu har jeg en meget mere åbensindet tilgang til at søge job og lægger meget mere vægt på, hvad stillingen efterspørger og tilbyder, og hvordan det harmonerer med, hvad jeg vil og kan. Jeg har gået på universitetet i fem år, og dér erfarer man bare, at der er nogle bestemte ting, som du bliver vurderet på. Og selvom det er gået mig rigtig godt, har jeg oplevet, at jeg til tider har måtte ligge låg på mine mange idéer og evne til konstant at se ting på nye måder. Men det er rart, at Sandbox har givet mig en fornemmelse af, at det er nogle gode kvaliteter, jeg har, og at jeg blot skal sætte dem i spil ude i den virkelige verden, hvor det giver mening og bliver værdsat. På Sandbox har jeg også gjort mig konkrete erfaringer som fx. at jeg nu ved, at det er rigtig vigtigt for mig, at jeg har kollegaer, som jeg kan samarbejde og videns dele med. Desuden har jeg fundet ud af, at jeg har brug for faste arbejdstider, så arbejdsliv og privatliv ikke flyder for meget sammen.ag. i Oplevelsesøkonomi

Katrine Studerede Uddannelsesvidenskab på Aarhus Universitet, dimitterede juni 2018

Sandbox gav mig en skøn afklaring af mine passioner og ønsker. Jeg blev afklaret på mine kompetencer, personlighed og ønsker til liv og karriere. Efter en indre afklaring og refleksion, har jeg testet af, hvad det var, jeg gerne ville med min uddannelse. Jeg fik masser af personlig læring, som har åbnet op for de muligheder, jeg har gået efter.

Marc Sejr Eggen Cand.merc. Innovation Management, Aarhus Universitet, Kulbroens Venner

Sandbox giver en større bevidsthed om egne kompetencer og ønsker for din fremtid. Før så jeg mit studie og min karriere som trin, jeg skulle bevæge mig op af. Nu ser jeg min karriere som et landskab, hvor jeg ved at være opmærksom på, hvad der giver mig energi, kan pejle efter, hvad jeg skal gå efter og satse på. Det styrker min tro på mig selv.

Sarah-Isabel Lykke Cobos Cand. Mag. i Oplevelsesøkonomi, Aarhus Universitet, VIA University College

Som deltager på Sandbox får du som studerende en masse selvindsigt. Du får indsigt i, hvad der driver dig, hvilke fag på studiet, som der interesserer dig mest og en refleksion over, hvordan du konkret kan bruge dit studie til at starte dit eget eller blot tænke i nye rammer, som ligger ud over det gængse studie. Jeg fik en revolutionerende indsigt i mig selv, og hvad der driver mig. Dette mundede konkret ud i en bedre forståelse af min karriereplan og en langt bedre forståelse af andres kompetencer. Jeg fik redskaber til selv at starte med iværksætteri - en aktivitet som sætter ens studie i et bredere perspektiv og komplementere ens undervisning. Sandbox gav mig en forståelse af min professionelle personlighed, en bedre forståelse af mine kolleger og redskaber til bedre at kunne arbejde sammen med andre og få sat projekter i verden.

Lars Corvenius Olsen

Det var været rigtigt godt for mig at deltage i Sandbox, fordi det har udvidet mit perspektiv i forhold til jobs. Jeg har set mange jobopslag, hvor jeg slet ikke har kunne se mig i dem. I Sandbox var der ikke fokus på titler eller fastslået stillinger, men mere fokus på, hvad der giver mig energi - og det har virkelig været lærerigt og en øjenåbner for mig. Jeg synes, at det har været en rigtig god oplevelse, og det har været meget brugbart for mig. Jeg er blevet mere klar på, hvad mine kompetencer er.

Anonym Sandbox forår 2018

Min overordnede oplevelse af Sandbox har været: - Utrolig gennemarbejdet forløb. - Utrolig lærerigt - Utrolig udfordrende (positivt ment) - da jeg her påtænker at det kræver megen selvrefleksion over "hvem er jeg" "hvad vil jeg". Utrolig dedikeret sparring og opgaver. - Kræver man sætter tiden af til øvelser - men det er det hele værd - en kæmpe investering inden man skal forlade uddannelsessystemet trygge rammer og ud på arbejdsmarkedet. Så jeg på den måde rustet og kan allerede fra første dag sætte ord: hvad jeg vil - og ikke først efterfølgende finde ud af det når jeg bliver færdig. Det har også været sjovt/interessant/fået flyttet grænser - både det at blive mødt af en anden der udfører så konkret og meningsfuld analyse med personlighedstest, tage kontakt til folk der har "fat" i ens drømmejob mv. - Alt sammen utrolig givende og lærerigt - noget jeg slet ikke ville have været foruden. Selvom det har betydet "ekstra" arbejde udover studiet (heldigvis trives jeg med at have travlt) - men det har selvfølgeligt betydet lidt ekstra travlt, men det har ikke mindst hjulpet mig til at omsætte min tid/finde nye områder i min uddannelse jeg synes er interessant både i forhold til sparring m. medstuderende, undervisere og temaer i undervisningen.

Anonym Sandbox efterår 2018

Jeg har været rigtig glad for at deltage i Sandbox, og synes at øvelserne har været rigtig gode og brugbare. Tiden vi har fået til at løse opgaverne har også været passende, og det har således ikke været et uoverskueligt projekt at skulle igennem, hvilket er noget jeg sætter pris på, eftersom jeg ved siden af Sandbox forløbet har skrevet mit Speciale.

Anonym Sandbox forår 2019

Jeg synes, det er et helt vildt godt forløb, som har givet mig utrolig meget. Jeg står et helt andet sted nu, hvad angår viden om mig selv - og hvad jeg kunne tænke mig at arbejde med. Jeg kan forestille mig, at det er noget, man lærer hen ad vejen, når man får de første jobs. Jeg er dog utrolig taknemmelig for at have en fornemmelse af det allerede nu. Jeg føler, at jeg har fået en viden og nogle redskaber, som kan hjælpe mig til, at det bliver MIG, som vælger mit fremtidige job frem for at lade jobbet vælge mig og bare tage et tilfældigt.

Anonym Sandbox efterår 2019

Lyt til podcastserien "Karriereveje for dimittender":