At vælge din karriere og finde ud af, hvilken vej du vil gå, når du dimitterer fra din videregående uddannelse, er en proces, hvor du bliver klogere på, hvad du lægger vægt på, når du skal orientere dig mod karrieremæssige muligheder

Der er ingen lige karrierevej…

Der er ingen karriereveje, der er lige. Alle karriereveje afspejler en proces i forhold til, hvor du er i dit liv, på dit studie, hvad du har haft interesse i, skal skrive eller skriver speciale om, osv. Du står med tanker om, hvad du skal og gerne vil – og det er ved at være nysgerrig, undersøgende og udforskende, at du får ny viden, der kan være med til at skabe afklaring og retning. Det betyder også, at viden om dit fremtidige arbejdsliv er noget, du selv må søge for at finde ud af, hvilken vej du skal gå. Du kan ikke tænke dig til muligheder, men ved at undersøge dem kan du blive klogere på mulighederne og på dig selv.

Det personlige afgør, hvordan du bruger din faglighed

På Sandbox bliver du klogere på dig selv, dine præferencer og kompetencer, som vil være afgørende for, hvordan du vælger at bruge din faglighed og din uddannelse, og dermed hvilken retning du vælger at gå efter. Således får dine personlige værdier en stor betydning for, hvad du skal gå efter og vil trives med. Når du trives og bruger det, du er god til og har lyst til, så har du alt andet lige også langt større chance for at lykkes med dine handlinger.

På forløbet lærer du...

Hvad der driver dig og er vigtigt for dig i dit kommende arbejdsliv

Hvad der er dine personlige værdier og præferencer

Hvad du er rigtig god til både personligt og fagligt

Hvad du gerne vil gå efter og drømmer om, at der sker i dit liv

Hvad der er dit mestringsmønster, dvs. hvornår du lykkes med handlinger i dit liv

Hvordan du omsætter og kommunikerer dine præferencer, kompetencer og ønsker til dit arbejdsliv i et målrettet ansøgningsmateriale

Hvilken metode du kan bruge til at åbne døre og lykkes med at undersøge dine muligheder

Hvordan du fastholder din motivation, og sikrer dig at du kommer i mål

Ved at udfylde en personprofil og få en personlig tolkning af din profil, får du et klart billede af, hvad der er dine personlige værdier, hvad der er vigtigt for dig i dit arbejdsliv og dermed, hvad der driver dig i dit kommende job.

Når du ved, hvad du er god til, bliver det lettere at kommunikere det til en kommende arbejdsgiver. Og når du ved, hvad du drømmer om at arbejde med, bliver det lettere at få øje på, hvad du vil gå efter. 

Det gør det langt lettere at tilrettelægge din jobsøgningsproces, så det bliver spændende og interessant at søge job – og hvor du oplever små succesoplevelser og kan se, hvordan du kan skabe værdi med din uddannelse, opleve mening og lykkes med at komme i spil i dit første job efter uddannelse.

Læs mere om, hvordan andre studerende og dimittender fra dit fakultet er lykkes med at komme i spil til jobs, som de oprigtig har haft energi på og lyst til at gå efter.

NAT & TECH

Molekylær Ernæring & Fødevareteknologi, Aarhus Universitet

Situation: 

Hun har ingen erfaring i at arbejde inden for hendes faglighed, og er derfor gået direkte fra gymnasiet til en videregående uddannelse. Undervejs i studiet har hun formået at præsentere resultater, der har imponeret vejleder og andre i et forskningsteam.

Proces: 

Under Sandbox forløbet får hun for alvor øjnene op for, hvad det er, at hun gerne vil arbejde med – men også, at hun rent faktisk er utrolig stærk fagligt. Det sker bl.a. gennem de øvelser, som hun særligt arbejder med på de første moduler, hvor hun får input fra en vejleder, der via denne dialog, giver udtryk for en mulighed for at søge en ph.d.

Resultat: 

Vi arbejder videre med idéen om at komme til at forske, og hun bliver endelig afklaret personligt med, at du vil hun gerne. Derfor kontakter hun vejlederen, og de taler om, hvad der skal til for, at hun kan komme i spil. Hun bliver derfor ansat i tre måneder foreløbigt, imens at de klargør ph.d. ansøgning, og det ender med, at hun får ansøgningen bevilliget og bliver ansat i umiddelbare forlængelse af hendes uddannelse.

BSS

Cand.merc. Innovation Management, Aarhus Universitet

Situation: 

Da han startede på Sandbox, var han meget i tvivl om, hvad han overhovedet kunne og ville med sin kandidatuddannelse i innovation management, fordi den giver mange forskellige muligheder.

Proces: 

Under Sandbox fandt han ud af, at en af grundene til, at han var usikker på, hvad hun ville med sin uddannelse, var, at han var bange for, hvad hun kunne – og om han overhovedet kunne bestride sit første voksenjob. Derfor var han med som live deltager i et live webinar, hvor det blev tydeligt, at de andre fra holdet havde mange idéer til, hvad han kunne gå efter – og hvordan han kunne lykkes. Personprofilen gav ham viden om, at han har brug for at arbejde udviklingsorienteret, have indflydelse og kunne sparre med andre. Det tydeliggjorde hans retning, og hvad han skulle se efter i et jobopslag.

Resultat: 

Derfor søgte han flere job i private virksomheder og kom til flere samtaler. Han valgte et job i en privat virksomhed, hvor han fik ansvar, havde indflydelse og kunne være med til at udvikle nye processer i virksomheden, som har givet succes og skabt gode resultater.

ARTS

Cand.pæd.psyk., DPU, Aarhus Universitet

Situation: 

Hun har flere års erfaring som uddannet pædagog, og ønskede at videreuddanne sig så hun kunne være med til at kvalificere og udvikling den pædagogiske praksis og de overordnede rammer og strategier for den pædagogiske udvikling på skoleområdet.

Proces: 

Under Sandbox forløbet bliver det tydeligt for hende, at hun gerne vil bruge sin meget stærke faglighed og bringe denne i spil på et mere overordnet niveau som faglig udviklingskonsulent i en kommune. Hun ser et jobopslag, der bare er drømmejobbet, og vi taler om, hvorvidt hun skal søge det. Selvfølgelig skal hun det, selvom det er med opstart 1. marts – dvs. tre måneder før, at hun dimitterer.

Resultat: 

Hun kommer til første samtale, hvor vi har dialog om inden, hvad hun skal lægge vægt på og prioritere. Samtalen går rigtig godt, og hun bliver inviteret til anden samtale. Herefter kontakter hun mig for at høre, om jeg vil være reference for hende. Det vil jeg gerne. De ansætter hende, selvom det egentlig var med start den 1. marts, og venter derfor på at hun bliver færdig med hendes uddannelse.

HEALTH

Kandidat i Sygepleje, Aarhus Universitet

Situation: 

Hun har mange års erfaring som ergoterapeut primært fra klinikken / hospital og ønsker at videreuddanne sig for at styrke sin faglighed og få flere muligheder for at søge bredere.

Proces: 

Under Sandbox forløbet bliver det tydeligt for hende, at hun gerne vil arbejde med faglig udvikling inden for sundhedsudvikling generelt fx i en kommune. I forlængelse af øvelserne på Sandbox begynder hun at tage fat i sit gamle netværk. Her får hun viden om, at en tidligere leder nu er blevet leder i en kommune for et felt, som hun rigtig gerne vil være med til at udvikle fagligt. Hun får viden om, at der bliver slået en stilling op på en faglig leder til området i januar 2020, og søger jobbet med input og sparring fra mig.

Resultat: 

Hun kommer til første samtale, hvor vi har dialog om inden, hvad hun skal lægge vægt på og prioritere. Første samtale går rigtig godt, og hun bliver inviteret til anden samtale. Herefter kontakter hun mig for at høre, om jeg vil være reference for hende. Det vil jeg gerne. De ansætter hende, selvom det egentlig var med start den 1. april, og venter derfor på at hun bliver færdig med hendes uddannelse.

DMJX

Journalist, DMJX Aarhus

Situation: 

Som journalist var han meget i tvivl om, hvorvidt han skulle gå efter et journalist-job med det samme, eller om et job med kommunikation ville udelukke ham for senere at kunne arbejde som journalist.

Proces: 

På Sandbox fik han viden om egne præferencer og personlige kompetencer, hvilket gav en afklaring af, at det ville være vigtigt for ham at kunne arbejde med noget, der giver mening – og hvor han kunne gøre en forskel for andre. Derfor var et job som journalist ikke nødvendigvis første prioritet. Han tog fat i forskellige kontakter i hans netværk for at undersøge, hvad de lagde vægt på – og spurgte bl.a. praktikstedet, om et førstejob med kommunikation ville udelukke et job senere som journalist. Det ville det ikke.

Resultat: 

Han valgte derfor at gå efter et job inden for en branche, som han har interesse i for at kunne kombinere hhv. det at arbejde med kommunikation, medier og formidling inden for et område, som han brænder for – og som netop giver mening for ham. Han er fortsat ansat og stortrives i stillingen.

Back To Top

Dette får du ved at deltage på Sandbox
(+ meget mere...)

Afklaring:
Adgang til 6 moduler med viden, cases og øvelser, der guider dig til en personlig og faglig afklaring af, hvad du skal gå efter, når du er færdig med din uddannelse samt, hvordan du gør det.
Læringsrum:
Adgang til lukket facebook-gruppe med ligesindede som et fælles, fortroligt læringsrum.
Inspiration og viden:
Adgang til cases, eksempler på ansøgningsmateriale, videoer samt værktøjer, der giver inspiration og idéer til, hvordan du søger job og kommer i spil. Du har adgang til sitet efter, at kurset er afsluttet.
Sparring:
Løbende personlig feedback på dine svar på øvelser med afsæt i de 6 moduler.
Personprofil:
Du modtager en personprofil fra E-stimate.dk med videotolkning, der giver viden om præferencer og personlige kompetencer, som viser, hvad der driver dig og er vigtigt i dit arbejdsliv.
Webinarer:
Livecoaching af deltagere fra holdet, der giver konkrete idéer til, hvordan du udarbejder dit ansøgningsmateriale, og bringer dig selv i spil til jobbet.
Personlig coaching:
30 minutters personlig coaching på zoom med udarbejdelse af en personlig handlingsplan på, hvordan du kommer i spil i et job, når du er færdig med din uddannelse.
Netværk:
Adgang til netværk af virksomheder og organisationer samt alumni, der kan åbne døre til at undersøge muligheder for job.
Makker:
Du får en frivillig makker, du kan sparre med undervejs i forløbet.