Mulighedsteori udspringer af en viden om, hvordan muligheder opstår i vores liv – herunder også vores karrieremæssige muligheder.

Nogle mennesker tror, at muligheder er nogle, der ligger og venter på, at vi får øje på dem, mens andre peger på, at muligheder er nogle, der er inde i os selv og venter på at blive modnet.

Min filosofi og mit teoretiske udgangspunkt er, at muligheder opstår, når vi som mennesker opnår en viden om, hvem vi er, hvad vi kan og vil – og givet dette begynder at handle på noget udenfor os selv med afsæt i noget indeni os selv. Muligheder for alle, er dermed også muligheder for ingen, fordi muligheder er afhængige og udspringer af den, der får øje på muligheden. Sandbox er bygget op omkring mulighedsteori, der indebærer, at studerende får viden om, hvem de er, hvad de kan og vil – og givet dette begynder at undersøge, hvad de gerne vil og kan handle på i forhold til deres fremtidige arbejdsliv. Derfor indebærer jobsøgning mod, tillid og troen på egen handlekraft til at kunne skabe sig det arbejdsliv, som dimittenden virkelig drømmer om og brænder for. For der, hvor vi har energi på noget og er drevet af at ville gøre noget, det er også der, at vi har størst chance for at lykkes og kunne gøre en forskel i vores liv.

Du skal brænde for noget

Ingen arbejdsgivere ansætter nogen blot fordi, at de gerne vil have et job. Virksomheder ansætter mennesker, der ved, hvem de er, hvad de kan og vil. På Sandbox bliver de studerende afklaret med, hvem de er, hvad de kan og vil – netop for at kunne få øje på i hvilken retning, at de skal orientere sig. Ingen mennesker har ubegrænsede ressourcer. Derfor er det så vigtigt, at vi bruger vores krudt der, hvor vi kan gøre den største forskel og opnå resultater.

De mindste skridts lov

Hvis vi ikke har hul igennem og gang på gang oplever afslag, demotiveres vi og vil begynde at tro på, at vi ikke kan. Sandbox er bygget op omkring en filosofi om at følge de mindste skridts lov. Denne lov handler om, at vi ikke kan tænke os til, om noget er muligt eller ej. Vi kan kun ved at handle på tingene finde ud af, hvad der er muligt. Det er ikke sikkert, at vi i første hug kan lande drømmejobbet, men vi ved det ikke, før vi har prøvet. Derfor må vi gennem små overskuelige forandrende handlinger undersøge og finde ud af, hvad der kunne være den næste bedste handling for at komme i spil, og så foretage denne. På denne måde vil et skridt være med til at kvalificere det næste, og vejen former sig og opstår, mens vi går den.

Udvikling begynder ved det første skridt

Ved at foretage små forandrende handlinger, vil vi få viden om, hvad vi kan – og hvilke muligheder, vi kan få ting til ske med. Det lærer de studerende at udforske og forankre, når de deltager på Sandbox, og det opbygger deres tro og tillid til, at de godt kan – og derfor begynder de også at gøre det.

Back To Top

Dette får du ved at deltage på Sandbox
(+ meget mere...)

Afklaring:
Adgang til 6 moduler med viden, cases og øvelser, der guider dig til en personlig og faglig afklaring af, hvad du skal gå efter, når du er færdig med din uddannelse samt, hvordan du gør det.
Læringsrum:
Adgang til lukket facebook-gruppe med ligesindede som et fælles, fortroligt læringsrum.
Inspiration og viden:
Adgang til cases, eksempler på ansøgningsmateriale, videoer samt værktøjer, der giver inspiration og idéer til, hvordan du søger job og kommer i spil. Du har adgang til sitet efter, at kurset er afsluttet.
Sparring:
Løbende personlig feedback på dine svar på øvelser med afsæt i de 6 moduler.
Personprofil:
Du modtager en personprofil fra E-stimate.dk med videotolkning, der giver viden om præferencer og personlige kompetencer, som viser, hvad der driver dig og er vigtigt i dit arbejdsliv.
Webinarer:
Livecoaching af deltagere fra holdet, der giver konkrete idéer til, hvordan du udarbejder dit ansøgningsmateriale, og bringer dig selv i spil til jobbet.
Personlig coaching:
30 minutters personlig coaching på zoom med udarbejdelse af en personlig handlingsplan på, hvordan du kommer i spil i et job, når du er færdig med din uddannelse.
Netværk:
Adgang til netværk af virksomheder og organisationer samt alumni, der kan åbne døre til at undersøge muligheder for job.
Makker:
Du får en frivillig makker, du kan sparre med undervejs i forløbet.