Teori U er en ledelsesfilosofi, der beskriver den proces, vi går igennem, når vi vil skabe noget nyt i vores liv.

Teori U er udviklet af Claus Otto Scharmer, og jeg anvender modellen og teorien overfor de studerende, for at illustrere den proces de går igennem, når de vil skabe sig et arbejdsliv efter, at de dimitterer fra deres uddannelse.

Det er i tråd med det, Einstein sagde, at et problem kan ikke beskrives og løses med den tænkning, der har skabt det. Derfor er vi som mennesker nødt til at tænke nyt, hvis vi vil løse eller ændre det, vi står med.

Teorien beskriver seks steps til, hvordan du kan skabe nye muligheder i dit liv. Allerførst peger Scharmer på, at vi skal stoppe downloading. Det vil sige, at du må stoppe vanetænkning og på forhånd at have besluttet, hvad noget er.

Der er tre positioner, som du skal gå igennem for at kunne gå nye muligheder i møde.

Den første position handler om, at du skal se med friske øjne og se, hvilke muligheder du får øje på.

Den anden position handler om, at du skal sanse, fornemme og undersøge, hvad dem, du gerne vil noget med, har brug for, hvad de tænker – og hvad der bestemmer, hvad de gør.

Den tredje position handler om, at du skal give slip på på forhånd at have besluttet, hvad noget skal være – og gå de muligheder i møde, som opstår, når du handler på det, du ser, oplever og møder. Det er her, at du kommer ned i bunden af U´et.

Dernæst vil du kunne tage imod nye input, som gør, at du afprøver noget og ser, hvad du får ud af dette. Det får dig til at justere og kvalificere det, du gør, hvilket giver dig nye resultater. Det er denne proces, hvor du går gennem U´et med henblik på at skabe noget andet, end du måske normalt ville have valgt. Det er det, der indebærer det, ”at gå med energien”.

Teori U har fået sit navn, fordi de seks steps viser den proces, vi skal gå igennem for at få nye ting til at ske, der er formet som et U. Den venstre side af U´et afspejler vores indstilling til tingene, mens den højre side af U´et beskriver det, der kommer ud af vores indstilling – altså resultaterne og der, hvor ting begynder at manifestere sig. Dermed siger Scharmer også, at vores indstilling til det, som vi arbejder med, har en afgørende betydning for, hvad der kommer ud af dem.

Back To Top

Dette får du ved at deltage på Sandbox
(+ meget mere...)

Afklaring:
Adgang til 6 moduler med viden, cases og øvelser, der guider dig til en personlig og faglig afklaring af, hvad du skal gå efter, når du er færdig med din uddannelse samt, hvordan du gør det.
Læringsrum:
Adgang til lukket facebook-gruppe med ligesindede som et fælles, fortroligt læringsrum.
Inspiration og viden:
Adgang til cases, eksempler på ansøgningsmateriale, videoer samt værktøjer, der giver inspiration og idéer til, hvordan du søger job og kommer i spil. Du har adgang til sitet efter, at kurset er afsluttet.
Sparring:
Løbende personlig feedback på dine svar på øvelser med afsæt i de 6 moduler.
Personprofil:
Du modtager en personprofil fra E-stimate.dk med videotolkning, der giver viden om præferencer og personlige kompetencer, som viser, hvad der driver dig og er vigtigt i dit arbejdsliv.
Webinarer:
Livecoaching af deltagere fra holdet, der giver konkrete idéer til, hvordan du udarbejder dit ansøgningsmateriale, og bringer dig selv i spil til jobbet.
Personlig coaching:
30 minutters personlig coaching på zoom med udarbejdelse af en personlig handlingsplan på, hvordan du kommer i spil i et job, når du er færdig med din uddannelse.
Netværk:
Adgang til netværk af virksomheder og organisationer samt alumni, der kan åbne døre til at undersøge muligheder for job.
Makker:
Du får en frivillig makker, du kan sparre med undervejs i forløbet.